Lead

May 2 12 3:13 PM

Tags : :

Tháng 11 năm 2011, Quick Event tổ chức đào tạo Kỹ Năng Tổ Chức Sự Kiện, Kỹ Năng bán hàng, Kỹ Năng Chăm sóc khách hàng cho các bạn cộng tác viên