Lead

Jun 6 12 12:38 AM

Tags : :

Quick Event tổ chức chương trình tết thiếu nhi công ty LG

Nhân dịp tết thiếu nhi 1.6, Quick Event đã tổ chức chương trình cho các bé thiếu nhi thuộc Công ty LG tại văn phòng công ty. Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình.


Quick Event