Lead

Jun 6 12 12:46 AM

Tags : :

Quick Event tổ chức chương trình tết thiếu nhi tại công ty CP xây lắp bưu điện Hà Nội

Nhân dịp tết thiếu nhi 1.6, Quick Event đã tổ chức chương trình cho các bé thiếu nhi thuộc Công ty CP xây lắp bưu điện Hà Nội. Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình.

Quick Event